Общи условия

   Представените в този убсайт продукти се отдават под наем от фирма Presentation Services Ltd. Офертите в този уебсайт са насочени към корпоративни клиенти и не включват ДДС. Presentation Services Ltd не събира и не обработва лични данни. Уебсайтът НЕ ползва \"бисквитки\" или други начини за проследяване на посетителите си! При предаването на техниката се сключва договор и/или приемо-предавателан протокол, в който е описано състоянието, комплектовката и конкретните серийни номера на предоставените продукти, както и срокът, на наемане, наемната цена и задълженията на наемателя и наемодателя. При сключване на договор с юридически лица, наемателят следва да докаже, че той е легитимен представител на ЮЛ и е упълномощен да представлява фирмата за целите на съответната сделка. Фирма Presentation Services Ltd. си запазва правото да изисква депозит за наетата техника, който наемателят получава обратно след връщането на техниката в сътоянието, в което е получена. В случай, че при връщането на техниката се установят щети причинени в следствие на нейната неправилна експлоатация или повреди нанесени умишлено или по невнимание, част или целият депозит би могъл да бъде задържан за покриването им.  Плащането на депозит не освобождава наемателя от отговорностите му относно съхранението, правилната експлоатация и връщането в договорените срокове на наетата техника.

   Ценовите предрожения, представени в този уебсайт се отнасят за работни дни и период от 8.00 до 19.00 часа. Ценовите предрожения, за 1/2 ден се отнасят за работни дни и период от 8.00 до 13.00  или от 13.00 до 19.00 часа. За всякаква допълнителна информация или договаряне на условия, различни от посочените в ценовите предложения, моля свържете се с нас на телефоните за контакти.

       При наемане на мултимедиен проектор може да се ползва безплатно спомагателно оборудване - екран с размери до 165х165 см. или стойка за мултимедиен проектор. При желание от страна на клиента да ползва и двата вида спомагателно оборудване, заплаща наемът с по-ниската стойност.

Централен офис - София 

тел.:  02 925 06 20; 931 22 23

мобилен: 0898 42 29 75

Лице за контакт:
Офелия Драганова

Технически консултант:
Емил Петков

мобилен: 08 999 08 573

e-mail: info@presentation-services.net